Översikt

Flygplatsservice


Flygplatsservice use case logo
Dulles International är en internationell flygplats nära Washington, D.C. Dess parkeringsservice använder Coupontools-plattformen för att distribuera kuponger med QR-koder och en webbadress. Parkeringskunder kan hitta kuponger för rabatterade parkeringsuppgraderingar distribuerade på affischer.

Valideringsprocessen görs av tabletter med hjälp av vår valideringsapp.
Varje kassör har sin egen validerings kod så det är möjligt att spåra varje inlösenkupong. På detta sätt skyddas systemet mot bedrägeri.

Register now for a 7-days free trial account

Start using Coupontools today!

Kontakta oss om du har några frågor.

ATT UTFORSKA