Digitale coupons stellen verkopers en merken in staat om meer volledige, tijdige en accurate informatie over hun klanten te verzamelen, wat tot een beter begrip van die klanten leidt en de mogelijkheid creëert om een directe relatie op te bouwen.

Onze coupon statistieken leveren live rapporten over de gedistribueerde coupons. U kunt uw mobiele marketing campagne in real-time monitoren.

Inwisselpercentages

U heeft inzicht in de hoeveelheid scans, claims en validaties.

U kunt het precieze aantal scans, validaties en claims per dag, week en maand zien.

Gegenereerde omzet

Onze validatiewidget en API verzamelt coupongegevens met betrekking tot de hoeveelheid geld die is uitgegeven.

U kunt gedetailleerd zien hoeveel omzet uw klanten in uw winkel hebben gerealiseerd (door gebruik te maken van onze coupons).

statistieken van omzet door mobile coupons
mobiele coupons voor op locatie gebaseerde proximity marketing

Op Locatie Gebaseerd Adverteren

Ons platform verschaft ook gedetailleerde informatie met betrekking tot de locaties van de scanner, op basis van gebaseerd op GPS of IP-adres van de klant.

U kunt op Google maps zien waar uw klanten de coupons hebben geclaimd.

Re-marketing

U kunt alle verkregen coupongegevens exporteren voor nadere analyse of re-marketing.

Alle verkregen coupondata worden automatisch opgeslagen in de database op uw dashboard. U kunt een coupon creëren ten behoeve van het verzamelen van gegevens (zoals de naam en het e-mailadres van de klant) om later, wanneer u een speciale aanbieding heeft, een andere coupon-aanbieding naar de opgeslagen database te sturen.

Het voordeel van Coupontools is dat we een volledig cross-media marketing tool aanbieden. U kunt bijvoorbeeld een coupon op Facebook delen om het e-mailadres van de klant te krijgen, om vervolgens een andere couponaanbieding per email naar de opgeslagen data te sturen. Eén enkel platform voor de volledige distributie van uw coupons!

mobile coupons export statistics
mobile coupons export results to excel

Register now for a 7-days free trial account

Start using Coupontools today!

Contacteer ons voor al uw vragen.

VERKEN