Coupontools Logo

Klantverhaal: Spinwheel Coupon Campagne

OVERZICHT spinwheel coupon campagne use case logo

Een beloning voor de early birds: Hagenlandse 101 Spinwheel Coupon Campagne

Hagenlandse 101 zocht voor de vierde editie naar een innovatieve manier om deelnemers te betrekken en hen te belonen voor een vroege inschrijving. Via een spinwheel werden er 101 prijzen verdeeld, variërend van drankbonnetjes tot cadeaubonnen van AS Adventure. Deze use case beschrijft hoe Hagenlandse 101, met behulp van Zapier, Gmail, en Coupontools, de eerste 150 inschrijvingen beloonde met unieke spinwheel-coupons, zonder validatie en met een vast aantal winnaars.

Uitdaging

Hagenlandse 101 wilde de opwinding en betrokkenheid van deelnemers vergroten en hen belonen met spannende prijzen. Ze wilden een innovatieve en boeiende aanpak gebruiken om dit doel te bereiken.

Oplossing

Hagenlandse 101 zette een slimme campagne op met de volgende elementen:

Spinwheel Coupon: De eerste 150 inschrijvingen ontvingen via e-mail een unieke Spinwheel-coupon die ze online konden spelen om prijzen te winnen.

Geen Validatie: Prijzen werden rechtstreeks per post naar de winnaars gestuurd, zonder validatie.

Zapier-Connectie: Hagenlandse 101 maakte gebruik van Zapier om een efficiënt systeem op te zetten. Zapier genereerde automatisch een single-use coupon-URL voor elke aankoop en stuurde e-mails naar de deelnemers met Gmail als gebruikte e-mailprovider.

Coupontools voor Design: Coupontools, een expert in couponontwerp, hielp bij het creëren van aantrekkelijke en gepersonaliseerde coupons die deelnemers aanspraken.

Vaste Aantal Winnaars: Het aantal prijzen werd van tevoren vastgesteld, wat zorgde voor een eerlijke verdeling van winnaars.

Resultaten

De Hagenlandse 101 Spinwheel-couponcampagne was een groot succes:

Hoge Deelname: De belofte van unieke spinwheel-coupons motiveerde deelnemers om zich snel in te schrijven.

Opwinding: Deelnemers wachtten vol spanning op hun prijzen.

Efficiëntie: Dankzij Zapier verliep het proces gestroomlijnd en werden e-mails met de unieke coupon-URLs efficiënt afgeleverd.

Aantrekkelijk Ontwerp: Coupontools' expertise in couponontwerp zorgde voor aantrekkelijke coupons die de deelnemers aanspraken.

Eerlijke Prijstoewijzing: 101 prijzen vooraf vast gelegde prijzen zorgden voor transparantie.

Conclusie

Hagenlandse 101's vierde editie was een succes met de innovatieve Spinwheel-couponcampagne. Ondersteund door Zapier, Gmail, en Coupontools, overtrof de campagne de verwachtingen door de betrokkenheid van deelnemers te vergroten en opwinding te genereren. Deze case toont aan hoe een slim gebruik van technologie en aantrekkelijk couponontwerp kunnen leiden tot een succesvolle en boeiende campagne die deelnemers enthousiast maakt voor het evenement.

Boosting Excitement for early birds: The Hagelandse 101 Spinwheel Coupon Campagne

For its fourth edition, Hagenlandse 101 sought an innovative way to engage participants and reward them for signing up early. Through a spinwheel, 101 prizes were distributed, ranging from drink coupons to gift certificates from AS Adventure. This use case describes how Hagenlandse 101, using Zapier, Gmail, and Coupontools, rewarded the first 150 registrants with unique spinwheel coupons, with no validation and a set number of winners.

Challenge

Hagenlandse 101 wanted to increase the excitement and engagement of participants and reward them with exciting prizes. They wanted to use an innovative and engaging approach to achieve this goal.

Solution
Hagenlandse 101 set up a clever campaign with the following elements:
Spinwheel Coupon: The first 150 registrants received a unique Spinwheel coupon via email that they could play online to win prizes.
No Validation: Prizes were sent directly to winners by mail with no validation.
Zapier Connection: Hagenlandse 101 used Zapier to set up an efficient system. Zapier automatically generated a single-use coupon URL for each purchase and sent emails to participants with Gmail as the email provider used.
Coupontools for Design: Coupontools, an expert in coupon design, helped create attractive and personalized coupons that appealed to participants.
Fixed Number of Winners: The number of prizes was predetermined, ensuring a fair distribution of winners.


Results
The Hagenlandse 101 Spinwheel coupon campaign was a great success:
High Participation: The promise of unique spinwheel coupons motivated participants to register quickly.
Excitement: Participants anxiously awaited their prizes.
Efficiency: Thanks to Zapier, the process was streamlined and emails with the unique coupon URLs were delivered efficiently.
Attractive Design: Coupontools' expertise in coupon design provided attractive coupons that appealed to participants.
Fair Price Allocation: 101 prices set in advance ensured transparency.

Conclusion
Hagenlandse 101's fourth edition was a success with its innovative Spinwheel coupon campaign. Supported by Zapier, Gmail, and Coupontools, the campaign exceeded expectations by increasing participant engagement and generating excitement. This case demonstrates how clever use of technology and attractive coupon design can lead to a successful and engaging campaign that gets attendees excited about the event.


In samenwerking met Yungo

Registreer je voor een 7-dagen proefaccount!

Start vandaag met Coupontools!