LIMITED TIME DEAL - 50% OFF!
This offer happens once a year. Time is ticking, make the right decision! 50% OFF for 3 months!

Genom att integrera Coupontools i ditt POS-system kan du behandla mobilkuponger direkt i ditt POS-system och validera dem efter användning.

Använd dina egna valideringskoder

Använd dina egna validerings streckkoder

Detta är den mest grundläggande och enkla POS-kupongintegrationen. Ingen utveckling behövs.
Du kan importera och använda dina egna valideringskoder som genereras av ditt POS-system.
Varje kupong som distribueras via vår plattform tilldelas automatiskt dina unika valideringskoder och kommer att visa en unik skanningsbar validering streckkod.


Använd vårt JSON rest API i ditt POS-system

Coupontools erbjuder en avancerad JSON rest API.
Varje kupong som distribueras via vår plattform tilldelas automatiskt en unik valideringskod.
Anslut ditt POS-system med vårt API för att validera våra kuponger från ditt POS-system efter inlösning.

Denna lösning behöver utvecklingsarbete från din POS-leverantör för att få allt i ordning!

Använd våra valideringskoder för POS-integration av mobilkuponger

Register now for a 7-days free trial account

Start using Coupontools today!

Kontakta oss om du har några frågor.

ATT UTFORSKA